Information & köpvillkor

INLEDNING

Avtalsparter: Dessa köpevillkor gäller mellan LeQThor AB med organisationsnummer 559105–2435 (nedan kallad ”Vargen & Thor” och refererad till som ”vi”, ”vår”, ”oss”) och den konsument som beställer produkter från vår Webbutik (nedan kallad ”Kunden” och refererad till som ”du”, ”din”, ”dig”). Kunden och Vargen & Thor är nedan gemensamt benämnda ”Parterna” och var för sig som ”Part”.

Om oss: Vi är Vargen & Thor – a brand by LeQThor AB. Ett svenskt företag med bas i Stenungsund. Vi erbjuder köksprodukter inom kokkärl, bestick m.m.

Åldersgräns: Du måste vara minst 18 år för att kunna köpa Produkter via Webbutiken. Genom att beställa Produkter via Webbutiken, intygar du att du är minst 18 år och att du har rätt att självständigt ingå detta juridiskt bindande avtal. 

Godkännande av köpevillkoren: Dessa köpevillkor utgör en integrerad del av köpeavtalet som ingås mellan Kunden och oss vid köp av Produkterna som beställts via Webbutiken. Genom att beställa Produkter via Webbutiken, intygar du att du har läst och godkänner dessa köpevillkor samt att du åtar dig skyldighet att följa dem.

DEFINITIONER

Följande begrepp ska ha nedan angiven innebörd, både när de uttrycks i plural och singular:

Webbutiken: avser den digitala webbutiken som finns via domänen vargenthor.se.

Kund: avser en person som beställer Produkter via Webbutiken.

Tredje part: avser annan än Kund eller LeQThor AB. 

Produkter: avser Produkter som vid var tid försäljs genom Webbutiken.

Produktsida: En sida i Webbutiken som avser en Produkt, med information om exempelvis Produktens pris, färg, storlek, kvalitet, produktbeskrivning, lagerstatus, leveranstid m.m.

Betaltjänstleverantör: avser Tredje part som behandlar betalningar från Kunder för LeQThor AB:s räkning via de olika betalningsmetoder som tillhandahålls i Webbutiken av sådana auktoriserade Tredje parter.

GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

BESTÄLLNING AV PRODUKTER

Beställning: Beställning av Produkter sker via Webbutiken. 

Elektronisk kommunikation: Genom att acceptera dessa Villkor, godkänner du att orderbekräftelse samt ånger-/reklamationsblankett skickas till den e-postadress som du registrerar i samband med beställningen. 

Bindande avtal: När du genomför beställningen genom att klicka på ”Slutför köp” i Webbutikens kassa, åtar du dig en skyldighet att betala för Produkterna. Vi ingår ett bindande köpeavtal med dig när vi skickar en orderbekräftelse till den e-postadress som du har registrerat i samband med köpet. 

Orderbekräftelsen: Orderbekräftelsen innehåller alla uppgifter om de beställa Produkterna, såsom produktnummer, produktantal, pris och leveransadress. Om du upptäcker något fel i orderbekräftelsen ska du omedelbart kontakta oss via e-post: order@vargenthor.se. Om du mot förmodan inte fått en orderbekräftelse efter genomförd beställning, bör du först kolla i skräppost-mappen och sedan ta kontakt med oss vid behov.

Garanti: Produkter har två (2) års garantitid, om inget annat anges på Produktsidan.

PRISER OCH RABATTER

Priser: De aktuella priserna för Produkterna anges i respektive produktsida. Alla priser i den svenska Webbutiken anges i SEK. Det totala beloppet som Kunden ska betala för beställningen anges i kassan samt frakt och moms som redovisas separat. Priset som anges i samband med beställningen är det priset som gäller för köpet. Vi har rätt att när som helst fritt ändra priserna som är publicerade i Webbutiken. 

Rabatter: Rabatter kan inte bli inlösta mot kontanter, eller bli kombinerade med andra erbjudanden. Detta gäller såvida det inte uttryckligen framgår annat. Rabatterbjudanden är giltiga under en begränsad tid. Rabatterbjudanden kan enbart utnyttjas om den anges inom giltighetstiden och i kassan före beställningens slutförande. Vidare är det möjligt att enbart nyttja rabatterbjudanden en (1) gång per beställningstillfälle.

Kampanjer: Specifika kampanjer gäller så länge lagret räcker för Produkten ifråga, om inte annat särskilt anges i kampanjerbjudandet. Särskilda kampanjvillkor gäller enbart under kampanjens giltighetstid. Efter kampanjens giltighetstid, gäller dessa allmänna villkor. Det som anges i denna klausul gäller under förutsättning att inte annat uttryckligen framgår i samband med kampanjen. 

BETALNING

Betalning kan ske genom de vid var tid tillgängliga betalningsmetoderna som erbjuds via Webbutiken av de integrerade Betaltjänstleverantörerna. 

Du informeras härmed om att du godkänner Betaltjänstleverantörens villkor samt behandling av dina personuppgifter som du anges i samband med köpet, när du genomför en betalning via Betaltjänstleverantörens betaltjänst. Du ansvarar själv för att läsa Betaltjänstleverantörens villkor innan du genomför köpet.

LEVERANSVILLKOR

Leverans: Du ansvarar för att registrera korrekt information i samband med beställningen, exempelvis kunduppgifter, kontaktuppgifter och leveransadress. Leverans sker till den leveransadress som du anger vid beställningstillfället eller till ett postombud i närheten.

Vanlig leveranstid inom Sverige: 1–2 arbetsdagar vid beställning innan kl. 11:00. Vid ovanligt högt tryck/högsäsong kan leveranstiden öka till ca en (1) vecka.

Leveransförsening: Om du inte erhåller Produkten inom den avtalade gällande leveranstiden, har du rätt att reklamera köpet i enlighet med konsumentköplagen (1990:932). En reklamation på grund av dröjsmål innebär dock inte någon automatisk hävning av köpeavtalet. Vi har rätt att efter mottagen reklamation åtgärda förseningen och fullgöra köpet inom skälig tid. 

Avbruten leverans: Om det inte är möjligt att genomföra leveransen sker en avbeställning av Produkten ifråga och du kommer att få det belopp som du har betalat för Produkten ifråga återbetalt. 

Frakt: Fraktkostnaden inom Sverige är 39kr kr vid beställningar under 499 kr. Vi erbjuder fri frakt på ordrar över 499kr. Utanför Sverige är det en avgift på 399kr oavsett storlek på order.


Outlösta paket: Ej uthämtade paket som returneras av DHL Service Point tillför en straffavgift på 250 SEK per ej uthämtat paket. Avgiften faktureras separat alternativt dras av från återbetalningen.

BYTESRÄTT OCH ÅNGERRÄTT

Bytesrätt: Vi erbjuder konsumenter 30 dagars bytesrätt efter mottagen vara (detta gäller dock ej använd Produkt, vid använd Produkt tillkommer avdrag för värdeminskning).

Ångerrätt: Konsumenter har 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen (2005:59), vilket innebär att köpare i egenskap av konsument har rätt att ångra köpet utan att ange skäl för detta inom 14 dagar från mottagandet av Produkten. För att godkänna retur måste Produkten i fråga vara oanvänd. 

Utövande av ångerrätt: Meddelande om utövande av ångerrätt ska du fylla i våran returblankett som du hittar HÄR. Den ska fyllas i inom 14 dagar från att du mottagit din leverans.  Om du väljer att utnyttja din ångerrätt, ska Produkterna ifråga bli returnerade till oss, på valfritt sätt och väl emballerade, senast inom 14 dagar från den dag du meddelat oss att du vill utöva din ångerrätt. 

Returfrakt: Returkostnaden är 49 kr vid utövande av ångerrätt eller bytesrätt. Vi har inte möjlighet att hämta ut paket på utlämningsställe. Returer som skickas mot efterkrav/postförskott löses ej ut. Kontakta oss via returformuläret för att få returblankett skickad. Detta gäller endast inom Sverige.

Returadress: Teknikvägen 6, 444 9 5 Ödsmål.

Återbetalning vid utövad ångerrätt: Om ångerrätten är tillämplig och du inte begär en ny Produkt, kommer vi att återbetala ordersumman för de returnerade Produkterna (ej returfrakten). Återbetalning ska ske skyndsamt och inom 14 dagar räknat från den dag du meddelade oss att du utövar ångerrätten. Vi har dock rätt att genomföra återbetalningen först efter att vi mottagit Produkterna eller efter att du bevisar för oss att Produkterna har returnerats. Återbetalningen sker på samma sätt som vid betalningen. Om en värdeminskning har inträffat på grund av din hantering av de returnerade Produkterna, har vi rätt att göra avdrag/debitera för värdeminskningen.

REKLAMATION

Reklamation: Konsumenter har rätt att reklamera fel eller brister i varor inom tre (3) år räknat från mottagandet av varan, under förutsättning att konsumenten meddelar säljaren om felet eller bristen inom skälig tid efter att det upptäckts. Om en reklamation görs inom två (2) månader från det att konsumenten upptäck felet, anses reklamationen ha inkommit inom skälig tid. 

Du ska meddela fraktskador till fraktbolaget.

Om en vara levereras defekt eller blivit fellevererad kan du kontakta oss på order@vargenthor.se. Avhjälpandet ska ske inom skälig tid. Vi har alltid rätt att laga eller omleverera en vara utan att behöva motivera detta. Vi kan ersätta dig med en ny felfri vara alternativt återbetalar dig för Produkten, samt skickar dig en returfraktsedel för den felaktiga varan. Vi står för alla kostnader, inklusive returfrakten, när det gäller skadad eller felaktig Produkt vid godkänd reklamation. Vid fel av väsentlig betydelse kan du ha rätt att häva köpet. Du kan vid reklamation även kräva skadestånd oavsett om varan är omlevererad, lagad, nedsänkt i pris eller om köpet helt är hävt.

Eventuell tvist kan hänskjutas till Allmänna reklamationsnämnden (ARN)(www.arn.se) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR) (ec.europa.eu/consumers/odr).

Reklamationsblankett: Om du vill reklamera en Produkt kan du använda vår reklamationsblankett som finns att ladda ner via följande länk: HÄR

Återbetalning: Vid reklamation där du inte begär ny Produkt, kommer vi återbetala ordersumman efter att returnerad Produkt mottagits. Återbetalning sker genom samma metod som du använde vid betalningstillfället, om inte annat särskilt avtalas mellan oss. 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar personuppgifter enligt EU:s dataskyddsförordning 2016/697 (”GDPR”). Mer information om vår behandling av personuppgifter finns att läsa i vår integritetspolicy: HÄR

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Vi äger samtliga immateriella rättigheter, upphovsrätt och varumärkesrätt med anknytning till vår Webbutik, de Produkter som vi tillhandahåller samt LeQThor AB (med undantag för eventuella immateriella rättigheter som ägs av våra licensgivare). Vi överför eller överlåter inte några immateriella rättigheter till dig med anledning av detta avtal. Om du önskar använda eller låna bilder på Produkterna från Webbutiken i egenskap av privatperson, för ditt eget privata bruk, måste du skicka en förfrågan till oss via e-post. All användning av innehållet från Webbutiken kräver vårt föregående skriftliga godkännande i varje enskilt fall. 

Det är inte tillåtet att använda bilder, texter eller annat material som tillhör oss eller våra licensgivare i samfund, organisationer, näringsverksamhet eller i andra kommersiella syften utan vårt föregående skriftliga godkännande. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att bryta mot denna klausul. 

COOKIEPOLICY

Webbutiken använder cookies och genom dessa kan vi få information om din användning av plattformen, lokaliseringsuppgifter och annan användarinformation som tillhandahålls via bland annat en trafikmätningsleverantör. Mer information om hur Webbplats använder cookies finns att läsa i vår cookiepolicy: HÄR

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Produktinformation: Vi förbehåller oss rätten att korrigera upptäckta fel som förekommer i Webbutiken avseende bland annat, men ej uteslutande, produktinformation. 

Felstavningar och felaktiga beskrivningar: Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, skrivfel samt felaktiga funktioner på Webbutiken/hemsidan, samt för eventuella innehållsfel och felskrivningar som förekommer på andra webbplatser, sociala medier m.m. som avser de Produkter som vi tillhandahåller eller vår verksamhet, och vi förbehåller oss rätten att korrigera upptäckta fel. 

Leveransuppgifter: Vi kan inte hållas ansvariga för om ditt paket inte når fram till dig på grund av att du har angett fel adress, stavat fel eller liknande och det uppstår eventuella problem eller dröjsmål vid leverans av Produkterna på grund av sådan bristfällig eller felaktig information.

Reservationer: Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning av Produkter. Om en Produkt som du har beställt via Webbshopen inte finns tillgänglig, kommer köpet att avbrytas och du kommer att få tillbaka det belopp som du har betalat för Produkten ifråga.

Produktbilder: Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera Produkterna så korrekt som möjligt. Du informeras härmed om att viss färgskillnad mellan bild och verklighet kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet samt upplösning. 

Tredje parts tjänster m.m.: Vi ansvarar inte för Tredje parts applikationer, plugin, tjänster, produkter, webbplatser eller liknande. Vi ansvarar inte heller för externa länkar eller innehållet i externa länkar som förekommer i Webbutiken. 

Ansvarsbegräsning: Vi friskriver oss härmed från allt ansvar i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning. Denna ansvarsbegränsning begränsar dock inte vårt ansvar i större utsträckning än vad som är tillåtet enligt gällande konsumentskyddslagstiftning.  

Befrielsegrunder: Part är befriad från skadeståndsansvar gentemot den andra Parten, om fullgörandet av avtalsförpliktelser förhindras på grund force majeure-händelse såsom exempelvis, men inte begränsat till: epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, strejk, eldsvåda, krig, mobilisering, naturkatastrofer eller andra omständigheter som ligger utanför Parts kontroll och vars följder Part inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. När hindret upphör, ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

Bestämmelses ogiltighet: Om någon bestämmelse i dessa köpevillkor skulle konstateras vara ogiltig av ARN, EU ODR, allmän domstol eller skiljedom, ska det inte påverka giltigheten eller tolkningen av de övriga bestämmelserna. Istället ska vi, om möjligt, formulera en ny bestämmelse i ljuset av och syftet med den ogiltiga bestämmelsen.

 

ÄNDRINGAR

Köpevillkoren: Vi har rätt att när som helst uppdatera och ändra dessa köpevillkor utan att meddela det i förväg. Den senaste versionen av köpevillkoren finns alltid publicerad i Webbutiken. Ändringar i köpevillkoren gäller enbart för beställningar som sker efter att de nya köpevillkoren finns publicerade i Webbutiken.

Webbutiken: Vi har rätt att när som helst fritt ändra Webbutikens design, layout, innehåll, funktioner och liknande, utan att meddela det i förväg. Detta gäller även om sådana ändringar innebär ändrad användarupplevelse.

LAGVAL OCH TVISTELÖSNING

Tillämplig lag: Dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt. 

Alternativ tvistelösningsmetod: Tvister som uppstår mellan dig och oss ska i första hand försöka lösas internt. Du har alltid rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN, www.arn.se, postadress: Allmänna Reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm), som erbjuder en alternativ tvistlösning vid konsumenttvister. 

Dessutom kan du lämna klagomål online genom EU-kommissionens digitala plattform för medling i tvister (EU ODR) via följande länk: ec.europa.eu/consumers/odr. Du har även rätt att kontakta konsumentombudsmannen (ko.se).

Allmän domstol: Om vi inte kommer fram till en lösning av tvisten genom någon alternativ tvistelösningsmetod, kan tvisten bli prövad och slutligt avgjord av allmän domstol i Sverige, såvida inte annat följer av tvingande lagstiftning. 

 

VÅRA FÖRETAGSUPPGIFTER

Firma: LeQThor AB
Org. nr: 559105–2435
Adress: Teknikvägen 6, 444 95 Ödsmål
E-post: info@vargenthor.se

Telefon: 031-55 22 22

Tveka inte att höra av dig

Har du frågor? Vi har svar. Maila oss på info@vargenthor.se.

”Vår vision var korrekt, det var inte bara vi som tyckte. Mottagandet har från starten varit inget annat än otroligt.”

Populära kategorier


Kastruller & pannor

Knivar & skärbrädor

Muggar, glas & tallriktar

Kvarnar och tillbehör

Bestick och dukning